ELEVOPGAVER - TRO

Elevopgaver - Tro

I skal nu i gruppen arbejde med Tro. Der er i alt 5 hovedopgaver, som I skal arbejde med. I skal bruge ca. 10-14 lektioner på det. Jeres svar kan I vælge at printe ud eller gemme i en mappe på jeres computer. Til slut skal I lave en film hvor I skal bruge alt den viden I har fået, mens I har arbejdet med Tro. Filmen kan lave som en kort video, photostory elle Stop Motion Picture. Men det får I meget mere at vide om senere.

Før I går i gang med opgaverne, skal I her se en lille film om kunstneren Maja Lisa Engelhardt, som har lavet billedet om Tro til projektet:

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4

Opgave 5

Opgave 6

I kan vælge at hente alle opgaverne og printe dem ud: Hent alle opgaver her til print

Eller I kan løse opgaverne online ved at bliver her på siden.

Opgave 1: Tag på ekspedition i billedet

Forestil jer, at I kan træde ind i billedet. Gør det og fornem stemningen på stedet. Diskutér hvordan der ser ud i landskabet, hvorfor farverne er, som de er, hvordan der dufter, hvad temperaturen er og hvilke lyde, der er m.v. Giv til sidste et bud på, hvor I befinder jer.

Beskriv hvordan landskabet ser ud. Se opgave 1 pdf

Hvorfor har billederne netop disse farver, som der er? Se opgave 1 pdf

Hvordan dufter der? Se opgave 1 pdf

Hvor varmt er der? se opgave 1 pdf

Hvilke lyde er der? Se opgave 1 pdf

Hvor befinder I jer? Se opgave 1 pdf

Hent Opgave 1 her

 

Går i retning af figuren i billedet og diskutér hvordan vedkommende reagerer på, at I nærmer jer:

Beskriv vedkommendes reaktioner her: Se opgave 1 pdf

Beskriv hvordan I kommer igennem det kratlignende landskab omkring figuren. Se opgave 1 pdf

Beskriv hvordan personen ser ud i ansigtet, når I kommer tæt nok på til at kunne se det. Se opgave 1 pdf

Hvorfor har billederne netop disse farver, som der er? Se opgave 1 pdf

Spørg personen, hvem han er? Hvad svarer han? Se opgave 1 pdf

Har noget af det, som I har noteret jer, noget med tro at gøre? Se opgave 1 pdf

Opgave 2: Kristus står i sin tornekrone

Billedets titel er: ”Kristus står i sin tornekrone” Dette er med andre ord kunstnerens bud på begrebet tro, som billedet er lavet over. I billedet findes en række kristne motiver: blodet, tornekronen, lyssøjlen, den opstandne Kristus.

Diskuter hvorfor I tror, at Maja Lisa Engelhardt har brugt disse motiver i sit billede.

Blodet
Tornekronen
Lyssøjlen
Den opstandne Kristus

Se opgave 2 pdf

Diskutér på hvilken måde, man kan sige, at Maja Lisa Engelhardts billede udtrykker troen. Se opgave 2 pdf

Søren Kierkegaard definerede troen på følgende måde: ”Tro er: at selvet i at være sig selv og i at ville være sig selv gennemsigtigt grunder i Gud.” Hvad tro I, han kan have ment med, at grunde gennemsigtigt i Gud. Se opgave 2 pdf

Hent Opgave 2 her

 

Opgave 3: Tro

Hvad er tro?
Ordet tro bruges i forskellige sammenhænge. Diskutér i gruppen følgende otte betydninger, og skriv kort, hvad I når frem til:

At være tro
Troværdig
Mistro
Troskab
Utrolig
Vantro
Overtro
At tro

Se opgave 3 pdf

 


Find flere ord, som har med tro at gøre. Brug Mindmeister.com til at brainstorme og forklar ganske kort ordene.

Lyt til Justin Bieber sang: Believe. Den kan findes her:

 

Justin Biebers: Believer
se teksten her
“Justin Bieber: Believe”

Justin Bieber: Believe
Believe, believe, believe
I don’t know how I got here
I knew it wouldn’t be easy
But your faith in me was so clear
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
But you knew one day I would be standing tall
Just look at me now
Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn’t dream with me
Where would I be, if you didn’t believe Believe...

There were days when I was just broken, you know
There were night when I was doubting myself
But your kept my heart from falling
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
But you knew one day I would be standing tall
Just look at us now
Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn’t dream with me

Where would I be, if you didn’t believe
Where would I be, if you, if you If you didn’t believe
Wouldn’t know how it feels to Touch the sky, if you didn’t believe
Believe, believe
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
You knew one day I would be standing tall
Just look at us now
Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn’t dream with me
Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn’t dream with me
Where would I be, if you didn’t believe
[Gospel] Where would I be, if you?If you didn’t believe
Wouldn’t know how it feels to?Touch the sky, if you didn’t believe
Believe, believe
Where would I be, if you didn’t believe


Justin Bieber: Believe

Justin Bieber: Tro


Tro, tro, tro
Jeg ved ikke, hvordan jeg kom her
Jeg vidste, at det ikke ville være let
Men din tro på mig, var så klar
Det betød ikke noget, hvor mange gange jeg blev slået i gulvet
Men du vidste jeg en dag ville stå oprejst
Bare se på mig nu
for alting begynder med noget
Men noget ville være intet
Intet, hvis dit hjerte ikke drømte med mig
Hvor ville jeg være, hvis ikke du troede troede...

Der var dage, hvor jeg var helt brudt sammen, du ved
Der var nat, hvor jeg var betvivlede mig selv
Men du forhindrede mit hjerte i at falde
Det betød ikke noget, hvor mange gange jeg blev slået i gulvet
Men du vidste jeg en dag ville stå oprejst
Bare se på os nu,
For alting begynder med noget
Men noget ville være intet
Intet, hvis dit hjerte ikke drømte med mig

Hvor ville jeg være, hvis ikke du troede
Hvor ville jeg være, hvis du, hvis du hvis du ikke troede
Ville ikke vide hvordan det føles at røre himlen, hvis ikke du troede
Troede, troede
Det betød ikke noget, hvor mange gange jeg blev slået i gulvet
Du vidste jeg en dag ville stå oprejst
Bare se på os nu,
For alting begynder med noget
Men noget ville være intet
Intet, hvis dit hjerte ikke drømte med mig
For alting begynder med noget
Men noget ville være intet
Intet, hvis dit hjerte ikke drømte med mig
Hvor ville jeg være, hvis ikke du troede
[Gospel] Hvor ville jeg være, hvis du hvis du ikke troede
Ville ikke vide hvordan det føles at røre himlen, hvis ikke du troede
Troede, troede
Hvor ville jeg være, hvis ikke du troede

 

Hvem er det, som tror i sangen her? Se opgave 3 pdf

Hvem er det, der bliver troet på? Se opgave 3 pdf

Hvilke konsekvenser har det, at der bliver troet i sangen? Se opgave 3 pdf

Diskutér i gruppen, hvilke af ordene fra opgave 1a) og 1b), der beskriver den tro, Justin Bieber synger om. Se opgave 3 pdf

Hent Opgave 3 her

 

Opgave 4: Troen er absurd

Diskutér i gruppen, hvad ordet absurd betyder?
I kan læse mere om ordet absurd på Den store Danske Encyklopædi: Klik her eller på Wikipidia: Klik her

Hvad betyder ordet absurd? Se opgave 4 pdf

Bruger I selv ordet, og i så tilfælde om hvad? Se opgave 4 pdf

Kierkegaard skriver bl.a. således om troen:

”Han troede i Kraft af det Absurde”

Søren Kierkegaard

Diskutér i gruppen, hvad Kierkegaard mon mener med det citat? Se opgave 4 pdf

Kierkegaard mente, det er umuligt at forstå Gud og at tænke sig til tro. Ja, man kan tænke sig frem til troen, men da Gud er forstands- og fornuftsoverskridende er kun troen på ham mulig. Gud er større end det, mennesket kan forstå og tænke. Først når mennesket accepterer det, er troen en mulighed ja, endda den eneste – men netop kun en mulighed, for troen kan ikke tænkes. Troen er altid forbunden med en uvished, og kan aldrig blive sikker viden. Derfor er den religiøse tro også i sit væsen tillid. Troen er en absurd tillid til en Gud, for hvem alting er muligt.

Hent Opgave 4 her

 

Opgave 5: At overgive sig

Søren Kierkegaard sagde, at det handler om at overgive sig til den kristne Gud, for hvem alt er muligt.

Giv et bud på, hvad det vil sige ”at overgive sig til Gud”? Se opgave 5 pdf

Hent Opgave 5 her

For Kierkegaard er det at tro på Gud ikke kun noget, der foregår oppe i hovedet – tværtimod er det at tro at leve og handle i tillid til Gud. Ser du en mand, der er ved at drukne, og du virkelig er troende, så vil din tro umiddelbart (inden du tænker dig om) få dig til at handle eller i det mindste få dig til at føle, at du bør handle.

Sokrates, 469 f.Kr.-399 f.Kr., græsk filosof. Han blev anklaget for at indføre nye guddomme og for at fordærve ungdommen, men processens virkelige baggrund var formodentlig politisk. Sokrates blev dømt til døden og tvunget til at drikke gift.
Kierkegaard mener, det er umuligt at forstå Gud og at tænke sig til tro. Det betyder, at mennesket ikke kan tænke sig til det inderste og vigtigste i tilværelsen: hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi til? Er der en mening med livet?
Mennesket kan, ifølge Kierkegaard, ikke ved egen fornuft indse sandheden om dets liv, og i stedet for at klynge sig til fornuften, bør mennesker overgive sig til Gud og tage imod troen. Med troen vil mennesket indse sandheden om sit liv: at det er skabt og villet af Gud med alt, hvad deraf følger.
Som modbillede til sin egen forståelse af mennesket bruger Kierkegaard den græske filosof Sokrates. Sokrates mente, at mennesket kunne realisere det gode ved egen kraft, ved fornuften. Det betyder, at ethvert menneske selv rummer sandheden – sandheden om sig selv og i sidste instans sandheden om det guddommelige. Sandheden ligger ifølge Sokrates gemt i ethvert menneske og skal blot generindres. Ifølge Sokrates bliver troen derfor mulig ved en fornuftens kraftanstrengelse. Troen bliver noget, der kan læres og indøves.
Kierkegaards omdrejningspunkt er troen. For Sokrates er omdrejningspunkt fornuften.

Se de otte billeder. Hvem forestiller billederne, og beskriv hvad er personerne kendt for? Diskutér, om hver af personerne i deres virke er mest motiveret af fornuft eller tro, og sæt et kryds i linjen mellem fornuft og tro der hvor i mener billedet skal placeres.

 

Eksempel

Se opgave 5 pdf

Prøv hver især inde i hovedet at placere jer selv i linjen mellem fornuft og tro. Er der nogle situationer, hvor I ville placere jer anderledes?
Hvis man tænker som Kierkegaard, kan man slet ikke placere sig på linjen, for man kan ikke afgøre hvor meget eller hvor lidt troende, et menneske er – faktisk kan man ifølge Kierkegaard slet ikke definere sig som troende, fordi tro kun er noget, der melder sig i konkrete situationer og handlinger. At overgive sig til Gud og modtage troen er ikke en permanent tilstand (fra ikke-troende til troende). At overgive sig til Gud og modtage troen er et valg, mennesket gennem sin livsførelse gang på gang må afgøre sig for. Mennesket må gang på gang afgøre, om det vil leve i troen, eller lade sig styre af fornuften.


Find en ting

I skal alle i gruppen vælge en ting, der minder jer om kærlighed. Tag et billede af tingen med et kamera eller en smartphone og lig billederne op på det virtuelle museum. I kan få hjælp til, hvordan I gør, ved at klikke her I skal skrive en kort tekst til, hvorfor I har valgt netop den ting.

Kærlighed

Kam med solsymbol: En kam blev hyppigt brugt som gravgave. Altså kærlighed og værdighed. Den her har et soltegn og har derfor også noget med tro at gøre. En kam giver mig altid mindelser om min barndoms puttetid og Grimms eventyr om Snevide og den forgiftede kam. Kammen er for mig symbol på skyld.

Kærlighed

Broderet pude: Tænk på alle de timer, en kvinde i sin tid har siddet og broderet for at møblere et hjem. En pude kan pynte og pryde, men den kan også støtte i ryggen og man kan lægge hovedet på den..

Tro

Kors: Korsets er den kristne tros vigtigste symbol. jeg kommer til at tænke på alle de kirker, jeg har set kors og krucifiks i – og på, at jeg altid bliver en lille smule andægtigt ved synet.

Skyld

Spyde: Enten i det godt at skaffe føde og dermed give liv – eller det onde at dræbe og tage liv.

Frihed

Runesten: Jeg kommer til at tænke på frihed, når jeg ser på runestenene og tvinger mig selv til at overveje, hvordan livet ville være, hvis jeg ikke kunne skrive smsér til mine venner og familie.

Angst

Døden i sig selv kalder på angsten.


Det er i det øjeblikket, mennesket afgør, om det vil leve på basis af tro eller refleksion, altså om det vil træffe det valg i tro, som mennesket principielt ikke kan træffe, men som blot umiddelbart må leves i tillid.

Kierkegaard bruger den bibelske fortælling om Abraham og Isak som et billede på, hvad det vil sige at overgive sig til Gud. Det er en fortælling om Abrahams vilje til at ofre sin søn Isak i total lydighed. Det er for Kierkegaard en forbilledlig tro, og derfor kalder Kierkegaard også Abraham for ”troens ridder”.

Læs den bibelske fortælling om Abraham og Isak

Find ord i historien, som har noget med følelser at gøre? Se opgave 5 pdf

Følelser er med til at sætte stemningen i en fortælling. Sammenlign den bibelske fortælling med genfortællingen i tegneserien (side 16). Notér forskelle og ligheder i forhold til stemningen og følelser. Se opgave 5 pdf

 

Abraham og Isak (1. Mosebog kap. 22, vers 1-18):

Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde: »Abraham!« og da Abraham svarede ja, sagde han: »Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.« Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om.
To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene: »Bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede; så kommer vi tilbage til jer.« Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham: »Far!« Abraham svarede: »Ja, min dreng!« Isak sagde: »Vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet?« Abraham svarede: »Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng.« Og så gik de to sammen.
Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette; han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: »Abraham, Abraham!« Han svarede ja, og englen sagde: »Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn.«
Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brændoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet: »Herren ser«. I dag kaldes det: »Bjerget, hvor Herren viser sig.«
Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen: »Jeg sværger ved mig selv, siger Herren: Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig.«

SPØRGEKORT

Opgave 6: Tvivlen er troens modsætning

Slå ordet ”tvivl” op i Den Store Danske Encyklopædi: Klik her.
Kierkegaard skriver også om tro og tvivl:

”Tro og tvivl ere ikke to Arter af Erkjendelse, der lade sig bestemme i Continuitet me hinanden; thi ingen af dem er Erkjendelses-Akter, og de er modsatte Lidenskaber. Tro er Sands for Tilblivelse og Tvivl er Protest mod enhver Slutning, der vil gaae ud over den umiddelbare Sandsning og den umiddelbare Erkjendelse. Den egne Tilvære F.eks. nægter Tvivleren ikke, men han slutter Intet; thi han vil ikke bedrages.” 

Hvordan forholder tro og tvivl sig til hinanden ifølge Kierkegaard? Er de det samme eller er de hinandens modsætninger? se opgave 6 pdf

 

Sammenlign Kierkegaards holdning med definitionen af tvivl i Den Store Danske Encyklopædi: Klik her.

Diskutér i gruppen, hvordan I selv synes forholdet mellem tro og tvivl er. Se opgave 6 pdf

Ifølge Kierkegaard vil den tvivlende ikke lade sig bedrage og træffer derfor ikke et valg. Er man i tvivl, har man vanskeligt ved at beslutte sig, og man kan ikke rigtig tage et standpunkt. Gælder det, man er i tvivl om, det absurde (Gud), så kan tvivlen aldrig gøre sig færdig, fordi vi aldrig kan få en sikker viden om Gud. Det betyder, at tvivlen umuliggør tilliden til Gud, umuliggør altså troen. Først når tvivlen helt opløses, kan troen få plads. Tvivl og tro udelukker for Kierkegaard hinanden. Troen er ikke i tvivl og stiller ikke spørgsmålstegn ved noget.

Denne forståelse af tro er også baggrunden for den måde Kierkegaard forstår fortællingen om Abraham og Isak på. For Kierkegaard er Abraham en troens ridder, en helt. Vores sympati falder dog hurtigt på ofret Isak, og Abraham står som en ubøjelig og hård troende. Vi har måske tilbøjelighed til at tænke: ”hvis bare Abraham var stoppet op og havde tænkt sig om” – her kunne tvivlen i vores øjne have sin berettigelse, men Kierkegaard tænker anderledes: Abraham gav ikke afkald på Isak ved troen - tværtimod var det gennem troen, han fik ham.

Kom med jeres bud på, hvordan Kierkegaard kan sige, at Abraham fik Isak ved tro? Se opgave 6 pdf

For Kierkegaard synes tanken at være den, at havde Abraham været i tvivl og ikke udvist lydighed, så er det uvist, om Gud ville have grebet ind, men netop da Gud så Abrahams lydighed og tro, forbarmede han sig over drengen og reddede ham.

Diskutér i gruppen, om der er nogle farer forbundet med en tro, der ikke lader plads til tvivl? Se opgave 6 pdf

Hvad kunne konsekvenserne være? Se opgave 6 pdf

Man kan godt have en ”tro uden tvivl” på andet end en gud. Kan man fx forestille sig en naturvidenskabsmand have en tro på sit fag uden tvivl? Kom med nogle eksempler på ”tro uden tvivl” Se opgave 6 pdf


Google følgende fire begreber: Fanatisme, forelskelse, martyr og ateisme og diskutér i gruppen, om de kan have noget med ”en tro uden tvivl” at gøre?

Fanatisme
Forelskelse
Martyr
Ateisme

Se opgave 6 pdf

Hent Opgave 6 her

 


Afsluttende opgave

Lav en film om tro ud fra det i har arbejdet med. I filmen skal indgå mindst af de ting, I har lagt på det Virtuelle museum. Der kan evt. indgå et eller flere citater af Kierkegaard. I kan lave den, som en kortfilm eller som en Photostory eller som en Stop Motion Picture.

Start med at vælge, hvilken type film I vil lave. Lav derefter en storyboard.

I kan få hjælp til at lave filmen ved at gå til værksted.

Når I har lavet filmen, går i til det virtuelle museum, hvor I uploader filmen.

VIGTIGT !!

HUSK: at gemme jeres arbejde i PDF dokumentet løbende og specielt inden I lukker ned.