ELEVOPGAVER - FRIHED

Elevopgaver - Frihed

I skal nu i gruppen arbejde med Angst. Der er i alt 5 hovedopgaver, som I skal arbejde med. I skal bruge ca. 10-14 lektioner på det. Jeres svar kan I vælge at printe ud eller gemme i en mappe på jeres computer. Til slut skal I lave en film hvor I skal bruge alt den viden I har fået, mens I har arbejdet med angst. Filmen kan lave som en kort video, photostory elle Stop Motion Picture. Men det får I meget mere at vide om senere.

Før I går i gang med opgaverne, skal I her se en lille film om kunstneren Peter Brandes, som har lavet billedet om Angst til projektet:

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3a

Opgave 3b

Opgave 4

Opgave 5

I kan vælge at hente alle opgaverne og printe dem ud: Hent alle opgaver her til print

Eller I kan løse opgaverne online ved at bliver her på siden.

 

Opgave 1: Hvad forestiller billederne?

Se grundigt på hvert af billederne og beskriv, hvad I ser på dem. Noter hver ting for sig i skema 1. Brug eventuelt ord fra lykkeposen som inspiration. Se opgave 1 pdf

Opgave 2: Hvad handler værket om?

Både mosaik og kultegning har et fotografisk forlæg. Mosaikkens forlæg er et snapshot fra Little Italy i New York, hvor Erik A. Frandsen har passeret de fire italienske tjenere, der vasker stole.

Sammenhold indtrykket af fotoet og maleriet. Diskuter om billedet handler om frihed? Se opgave 2 pdf

 

Inddrag betydning af ordsproget: Skomager bliv ved din læst. Se opgave 2 pdf

Klik her

 

Det fotografiske forlæg til kultegningen er en episode fra et narkoopgør i det nordlige Mexico i sommeren 2012.

Se på fotografiet og diskutér, hvordan det har inspireret til kultegningen. Se opgave 2 pdf

Diskutér, hvilken form for frihed, der ligger i at kunne slå andre ihjel. Se opgave 2 pdf

Giv et bud på, hvad Erik A. Frandsen kan have ment med de sorte streger, der ser ud til løbe ned under hver af de hængte. Se opgave 2 pdf

Har jeres svar noget med frihed at gøre? Se opgave 2 pdf

Hent Opgave 2 her

Opgave 3a: Frihed i hverdagssproget

Find i gruppen så mange ord som muligt, der indeholder ordet fri eller frihed. Skriv dem ind i mindmappen.

Til Mindmeister.com

Sammenlign ordene.

Har de noget til fælles? Hvis ja, hvad? Se opgave 3a pdf

Beskriv begrebet frihed med jeres egne ord og uden selve ordet. Se opgave 3a pdf

Find mindst et symbol på frihed og forklar, hvordan det udtrykker frihed. Du kan få hjælp ved at klikke her. Se opgave 3a pdf

Hent Opgave 3a her

 

Opgave 3b: Frihed i poesien

Læs salmen "Engang var frihed ordet" af Jens Rosehdahl:

Engang var frihed ordet

Erik Sommer 1986 - Jens Rosendal 1979

//1 Engang var frihed ordet,
som brændte i mit sind,
de grænseløse vidder,
den frie, åbne vind.

2 Engang var altings
frihed fremdriften i min hånd.
Det var min agt, mit arbejde,
at sprænge alle bånd.

3 Og ånden var nok vældig
som storm og bølgeslag,
og dog gik verden under
i håbløshed hver dag.

4 Og grænseløs blev tvivlen
og endeløs min vej,
og Babelstårnet vælted
med verden under sig.

5 Nu beder jeg om grænser,
et sted, hvor jeg kan stå.
Hvor jeg kan værne livet,
når fjenden trænger på.

6 Nu beder jeg om ansvar
og frihed for den plet,
hvor jeg skal være hjemme
og slås for arv og ret.

7 Nu beder jeg om grænser
for folket, som er mit,
et land til at befæste
det vi tør kalde frit.//

Beskriv begrebet frihed med jeres egne ord og uden selve ordet. Se opgave 3b pdf

Diskuter hvordan frihedsbegrebet ændrer sig i Jens Rosendals salme. Se opgave 3b pdf

Diskuter forholdet mellem frihed og det at være bundet i salmen. Se opgave 3b pdf

Hent Opgave 3b her

Opgave 4: frihedsbegrebet hos Kierkegaard

Fuglen i tegneserien på side 13 er skabt til at flyve, men tør ikke at flyve. Diskuter om fuglen i tegneserien er fri?

at være hos sig selv, det er jo Frihed.” (Søren Kierkegaard)

Som mennesker vader vi rundt i muligheder, men friheden er, ifølge Kierkegaard, at være bundet af det man faktisk er. Alle de muligheder kan forvirre og handlingslamme på en måde, så den enkelte slet ikke længere er i stand til at vælge. Valget er hos Kierkegaard meget vigtigt. Man kan ikke bare vælge at være den man ønsker at være, man bliver nød til at vælge, at være lige præcis den man rent faktisk er. Dvs. at det at zappe rundt mellem forskellige muligheder ikke er frihed i Kierkegaards optik. Du er død og pine nød til at være den du er skabt til at være – ellers er du ikke fri, men bundet af flokken, af lyst, behagesyge, angst eller andet.

 


Sæt flere muligheder i mindmappen.

Til Mindmeister.com

Beskriv med jeres egne ord, hvad det betyder at vælge sig selv. Se opgave 4 pdf

 

Kierkegaard bruger ordene mulighed og nødvendighed når han skal forklare frihedsbegrebet:

”For at vorde er Mulighed og Nødvendighed lige væsentlige. Ligesom der til Selvet hører Uendelighed og Endelighed, saaleds også Mulighed og Nødvendighed. Et Selv, der ingen Mulighed har, er fortvivlet, og ligesaa et Selv, der ingen Nødvendighed har. … Det der fattes er egentligen Kraft til at lyde, til at bøie sig under det Nødvendige i Ens Selv, hvad der maa kaldes Ens Grændse.”

(Søren Kierkegaard)

I kan høre teksten her

Hvordan føles frihed?

Beskriv hvordan frihed føles ved hjælp af spørgsmålene herunder. Diskuter de forskellige svar i gruppen. Husk at der ikke er noget endeligt svar.

Prøv i gruppen at finde ord, som kan beskrive, hvordan I mener, friheden føles. Se opgave 4 pdf

Giv eksempler på frihed som en positiv og negativ følelse. Se opgave 4 pdf

Hvornår føler du dig fri? Se opgave 4 pdf

Hos Kierkegaard kan frihed og de mange muligheder medføre en følelse af angst – Hvorfor tror du? Se opgave 4 pdf

Hent Opgave 4 her


Se på nedenstående billeder. Hvad er det for en frihed, som de enkelte billeder udtrykker? Se ogave 4 pdf

Opgave 5: Friheden at være bundet

Som udgangspunkt er mennesket hos Kierkegaard ikke frit. Tænk på ek- semplet på side 12 i tegneserien: Fuglen bliver angst for friheden og tør ikke flyve. Sådan er der mange der, ifølge Kierkegaard, har det. De forskel- lige typer, som Kierkegaard beskriver: Spidsborgeren, etikeren, æstetikeren og den religiøse lever alle forskelligt i forhold til frihed, da friheden netop handler om at blive til. Om at turde flyve jf. fuglen i buret. Om at vælge – men at vælge det rigtige. Det kaldes for også for stadielæren.

Stadielæren:

”Frihedens Indhold intellectuelt seet er Sandhed, og Sandheden gjør Mennesket frit. Men netop derfor er Sandheden Frihedens Gjerning saaledes, at den bestandig frembringer Sandheden.”

(Søren Kierkegaard)

I kan høre teksten her:

Spidsborgeren gør som alle andre gør og vælger derfor ikke frit, men lader sig flyde med strømmen. Han går i stramme cowboybukser, hvis det er det man skal og han tager kørekort når han bliver 18, hvis det er det man gør. Han gør det mængden gør og han gør ting uden selv at tage stilling til det.

Æstetikeren drømmer sig væk og forsøger at skabe sig selv i sit eget billede. Han kan ikke forlige sig med den, han faktisk er og tager derfor ikke ansvaret for sit eget liv. Han er slave af sin egen trang til nydelse og fornøjelse. Måske synes han, at det han i virkeligheden er, er kedeligt? Han er derfor ikke fri. Æstetikeren kan godt se alle de muligheder, der ligger for hans fødder, men han formår ikke at vælge – han bliver angst og trækker sig tilbage til det behagelige.

Etikeren, som ligner spidsborgeren udadtil, er fri fordi han vælger det nødvendige – ham selv, som den han er (skabt som)og ikke som no- get andet, som han kunne tænke sig at være. Han ved, hvem han er og tager ansvaret for det. Han ser sig selv som bange, hvis han er bange. Etikeren gør livet til sit eget liv ved ikke at give andre eller andet ansva- ret for egne handlinger. På den måde følges frihed og ansvar.

Den religiøse bliver fri ved springet, som Kierkegaard beskriver det. Han overgiver sig til Gud og gør sig derved fri fra sig selv. Han forstår sig selv som skabt i Guds billede og som sådan ønsker han at være. Han ligner spidsborgeren, men er bevidsthedsmæssigt et helt andet sted.

I kan se mere om stadierne i denne film:

Prøv at give stadierne nye moderne navne og begrund dem for hinanden.

Diskussion

Ifølge Kierkegaard kan man ikke se på folk om de er den ene eller den anden stadietype – og måske ænderer det sig også fra situation til situation – men prøv to og to komme i tanke om nogle kendte, som I synes kunne være prodotypen på de forskellige typer. Fortæl de andre i gruppen, hvorfor I har valgt netop dem. Samfundet i dag er præget af at den enkelte har mange muligheder. Man kan sige, at vi føler os så frie, at vi næsten ikke tør vælge, da vi tror, at det ville indskrænke vores frihed. Og vi føler os så frie, at vi næsten ikke tør forpligte os, da det ville føles som en begrænsning. Denne forståelse af frihed ville Kierkegaard være uenig i. Hvilket stadie tror I han ville synes prægede vores samfund i dag?

Hvorfor kan det være svært at vælge? Se opgave 5 pdf

Hvorfor kan det være svært at vælge sig selv? Se opgave 5 pdf

Kierkegaard siger, at man skal vælge sig selv på godt og ondt. Hvad vil det sige? Se opgave 5 pdf

Hvorfor kan det være svært at forpligte sig fx til en kæreste eller et job eller andet? Se opgave 5 pdf

Hvad har frihed, valg og ansvar med hinanden at gøre? Se opgave 5 pdf

Hent Opgave 5 her


Find en ting

I skal alle i gruppen vælge en ting, der minder jer om kærlighed. Tag et billede af tingen med et kamera eller en smartphone og lig billederne op på det virtuelle museum. I kan få hjælp til, hvordan I gør, ved at klikke her I skal skrive en kort tekst til, hvorfor I har valgt netop den ting.

Kærlighed

Kam med solsymbol: En kam blev hyppigt brugt som gravgave. Altså kærlighed og værdighed. Den her har et soltegn og har derfor også noget med tro at gøre. En kam giver mig altid mindelser om min barndoms puttetid og Grimms eventyr om Snevide og den forgiftede kam. Kammen er for mig symbol på skyld.

Kærlighed

Broderet pude: Tænk på alle de timer, en kvinde i sin tid har siddet og broderet for at møblere et hjem. En pude kan pynte og pryde, men den kan også støtte i ryggen og man kan lægge hovedet på den..

Tro

Kors: Korsets er den kristne tros vigtigste symbol. jeg kommer til at tænke på alle de kirker, jeg har set kors og krucifiks i – og på, at jeg altid bliver en lille smule andægtigt ved synet.

Skyld

Spyde: Enten i det godt at skaffe føde og dermed give liv – eller det onde at dræbe og tage liv.

Frihed

Runesten: Jeg kommer til at tænke på frihed, når jeg ser på runestenene og tvinger mig selv til at overveje, hvordan livet ville være, hvis jeg ikke kunne skrive smsér til mine venner og familie.

Angst

Døden i sig selv kalder på angsten.


Afsluttende opgave

Lav en film om frihed ud fra det i har arbejdet med. I filmen skal indgå mindst af de ting, I har lagt på det Virtuelle museum. Der kan evt. indgå et eller flere citater af Kierkegaard. I kan lave den, som en kortfilm eller som en Photostory eller som en Stop Motion Picture.

Start med at vælge, hvilken type film I vil lave. Lav derefter en storyboard.

I kan få hjælp til at lave filmen ved at gå til værksted.

Når I har lavet filmen, går i til det virtuelle museum, hvor I uploader filmen.

VIGTIGT !!

HUSK: at gemme jeres arbejde i PDF dokumentet løbende og specielt inden I lukker ned.