OPHAVSRET

© Projektet: Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

© Tegneserien På kant med Kierkegaard: Niels Roland og Landsnetværket af Folkekirkelige skoletjenester
© De fem kunstværker i projektet: De respektive kunstnere (Cathrine Raben Davidsen, Maja Lisa Engelhardt, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen og Peter Brandes) og Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester.

Der er efter bedste evne søgt om tilladelser til brug af diverse eksterne tekster og billeder. Skulle vi mod forventning have krænket nogen rettigheder hører vi gerne herom, så formalia kan bringes i orden.